بهنام صفوی در کما

۰۳آذر
بهنام صفوی به کما رفت

بهنام صفوی به کما رفت

بهنام صفوی خواننده پاپ دوشنبه شب بر اثر تداخل دارویی در دوره شیمی‌درمانی دچار تشنج شد و به کما رفت.