بهنام سراج

۱۱مرداد
فرحانی به جای سرمربی صنعت نفت در نشست خبری شرکت کرد

فرحانی به جای سرمربی صنعت نفت در نشست خبری شرکت کرد

 پس از تساوی یک بر یک صنعت نفت آبادان و شهر خودرو، بهنام سراج به دلیل فشار بازی به بیمارستان منتقل شد و کاظم فرحانی در نشست خبری پس از این مسابقه شرکت کرد.

۱۱مرداد
سرمربی صنعت نفت هم دچار حمله عصبی شد

سرمربی صنعت نفت هم دچار حمله عصبی شد

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دلیل فشار عصبی پس از دیدار تیمش برابر شهر خودرو به بیمارستان انتقال یافت.