بهنام ابوالقاسم پور پرپولیس کاشیما

۱۹آبان
پرسپولیس ابهت فوتبال ایران را در آسیا افزایش داد

پرسپولیس ابهت فوتبال ایران را در آسیا افزایش داد

ملی پوش اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: فارغ از هر نتیجه‌ای که پرسپولیس بگیرد باید گفت این تیم واقعا تلاش کرده و با دستان خالی توانست خودش را به این سطح برساند.