بهنام ابوالقاسم‌پور

۲۲مهر
مدرسه‌ای که چشم و چراغ تمام مدارس قبل از انقلاب بود + فیلم

مدرسه‌ای که چشم و چراغ تمام مدارس قبل از انقلاب بود + فیلم

دبیرستان شهید مدرس شهرری بعد از مدارس دارالفنون و البرز یکی از نهادهای آموزشی قدیمی و پر افتخار تهران است که قدمت آموزشی آن به سال ۱۳۵۲ خورشیدی می‌رسد و از ابتدای فعالیتش چهره‌های شاخصی را در همه حوزه‌ها به کشور اهداء کرده است.