بهمن 95

۱۷آبان
ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ از بهمن ۹۵

ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۶ از بهمن ۹۵

ثبت‌نام برای آزمون سراسری سال ۹۶ از تاریخ ۱۹ بهمن ۹۵ آغاز می‌شود همچنین منابع آزمون عمومی و تخصصی هریک از گروه‌های آزمایشی اعلام شده است.