بهمن کیارستمی

۲۰تیر
اظهارات فرزند کیارستمی درباره قصور پزشکی + فیلم

اظهارات فرزند کیارستمی درباره قصور پزشکی + فیلم

بهمن کیا رستمی فرزند عباس کیارستمی درباره قصور تیم پزشکی که منجر به مرگ پدرش شد، گلایه کرد.