بهمن پرورش

۱۸اردیبهشت
این مرد ایرانی ۳۳ بار مرگ را در آغوش گرفته است! + عکس

این مرد ایرانی ۳۳ بار مرگ را در آغوش گرفته است! + عکس

بهمن پرورش می گوید ۳۳ بار تا یک قدمی مرگ رفته و برگشته، اما هنوز عاشق کاری است که انجام می دهد. بهمن پرورش به سوپرمن ایرانی و رستم ثانی مشهور است.