بهمن خطیبی فرماندارقرجک

۲۳شهریور
نظارت دقیق بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی در مدارس قرچک
فرماندار قرچک خواستار شد:

نظارت دقیق بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی در مدارس قرچک

فرماندار شهرستان قرچک با تأکید بر همکاری همه ادارات و ارگان‌ها با آموزش و پرورش به منظور برگزاری کلاس‌های درس و دایری امر تعلیم و تربیت، خواستار نظارت دقیق بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی و توجه کافی به دغدغه والدین دانش آموزان در این خصوص شد.