بهمن خطبیبی فرماندار شهرستان قرچک

۱۰آذر
بازگشت تیم شهید منصوری قرچک چه تاثیری داشت؟

بازگشت تیم شهید منصوری قرچک چه تاثیری داشت؟

فرماندار قرچک با ابراز خرسندی از بازگشت تیم شهید منصوری به عرصه فوتسال، این اقدام را ارزشمند و امیدآفرین برای جوانان شهرستان عنوان کرد.