بهمن برزگر

۲۷آذر
وضعیت پزشک خانواده قابل قبول نیست/ این طرح اولویت وزارت بهداشت نبود

وضعیت پزشک خانواده قابل قبول نیست/ این طرح اولویت وزارت بهداشت نبود

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت پزشک خانواده قابل قبول نیست گفت: در این چندسال عزمی برای اصلاح طرح وجود نداشته و پزشک خانواده اولویت وزارت بهداشت نبوده است.