بهمن ابراهیمی

۱۰تیر
کهن‌ترین اثر هنری بشر در ایران کجاست؟

کهن‌ترین اثر هنری بشر در ایران کجاست؟

در سال ۱۳۴۷ نامه‌ای به پروفسور گیریشمن می‌رسد که در آن وجود نقوشی در یکی از غارها گزارش می‌شود؛ گریشمن، پروفسور مک‌بورنی را مامور بررسی این آثار می‌کند. نتیجه این بررسی معرفی کهن‌ترین اثر هنری ایران است.