بهمنی راد

۲۰مرداد
بازار ثانویه ارز ضربه نهایی برای تعطیلی کارخانجات غیردولتی

بازار ثانویه ارز ضربه نهایی برای تعطیلی کارخانجات غیردولتی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی بازار ثانویه ارز رو سبب تعطیلی صنایع صادرکننده مواد غیرخامی و فشار بر مردم می‌داند.