بهمنش

۲۲اسفند
مافیای طلا پشتوانه دولتی دارد

مافیای طلا پشتوانه دولتی دارد

رئیس اتحادیه طلا فروشان گفت: قیمت دست آن کسانی است که به صورت مافیای با پشتوانه دولتی عمل می‌کنند، مگر امکان دارد که این قضایا دست دولت نباشد و این اتفاق بیفتد.