بهشت پردیس

۲۳مهر
مرکز انتظامی دره بهشت پردیس افتتاح شد

مرکز انتظامی دره بهشت پردیس افتتاح شد

مرکز انتظامی دره بهشت پردیس با حضور فرمانده انتظامی ویژه شرق تهران و معاون وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.