بهسازی 323 مقطع از معابر منطقه 20

۲۶فروردین
بهسازی ۳۲۳ مقطع از معابر منطقه ۲۰

بهسازی ۳۲۳ مقطع از معابر منطقه ۲۰

شهردار منطقه ۲۰ شهر تهران از اجرای طرح ۱۴ روزه لکه‌گیری معابر شهری و روستایی در این منطقه جنوبی خبر داد.