بهسازی مراکز درمانی

۲۹آبان
مسئولیت ایمنی سازه‌های درمانی با پیمانکار پروژه است / ۴۵ درصد بیمارستان‌ها فاقد ارزش بهسازی زلزله است

مسئولیت ایمنی سازه‌های درمانی با پیمانکار پروژه است / ۴۵ درصد بیمارستان‌ها فاقد ارزش بهسازی زلزله است

سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام اینکه مسئولیت ایمنی سازه‌های درمانی با پیمانکار پروژه است گفت: در حال حاضر ۴۵ درصد از بیمارستان‌های ما فاقد ارزش بهسازی لرزه‌ای هستند که نسبت به سال ۸۶ حدود ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.