بهسازی مدارس منطقه 20

۲۳فروردین
اختصاص بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی مدارس در منطقه ۲۰

اختصاص بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی مدارس در منطقه ۲۰

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران از اختصاص ۲۰ میلیار ریال برای بهسازی مدارس در سال ۹۵ خبر داد.