بهسازی روکش و آسفالت

۱۰تیر
بهسازی روکش و آسفالت محور پیشوا به ورامین

بهسازی روکش و آسفالت محور پیشوا به ورامین

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان پیشوا از بهسازی روکش و آسفالت محور پیشوا به ورامین با هزینه‌ای بالغ بر ۷ میلیارد ریال خبر داد.