بهسازی روکش آسفالت

۱۲مهر
بلوار امام حسین(ع) معبر نمونه منطقه ۲۰ می شود

بلوار امام حسین(ع) معبر نمونه منطقه ۲۰ می شود

شهردار منطقه ۲۰ از اجرای طرح معبر نمونه در بلوار امام حسین(ع) و ۷ معبر دیگر این منطقه جنوبی خبرداد.