بهزیستی قرچک

۲۹خرداد
روزه‌داران در کمک به مددجویان بهزیستی توجه بیشتری داشته باشند

روزه‌داران در کمک به مددجویان بهزیستی توجه بیشتری داشته باشند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک گفت: روزه‌داران به مقوله کمک به مددجویان بهزیستی توجه بیشتری کنند و در این ماه پر برکت از فیض معنوی کمک به هم‌نوع بهره‌مند شوند.

۱۲اردیبهشت
بهزیستی قرچک با تمام توان آماده خدمت‌رسانی به معلولان است

بهزیستی قرچک با تمام توان آماده خدمت‌رسانی به معلولان است

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک گفت: بهزیستی قرچک با تمام توان آماده خدمت‌رسانی به معلولان است.