بهزیستی شهرستان بهارستان

۲۷تیر
حمایت بهزیستی بهارستان از خانواده ۶ هزار معلول بهارستانی

حمایت بهزیستی بهارستان از خانواده ۶ هزار معلول بهارستانی

رئیس اداره بهزیستی بهارستان گفت: درحال حاضر خانواده بیش از ۶ هزار خانواده معلول تحت پوشش می‌باشند که معابر امنی برای عبور و مرور ندارند.