بهزیستی بجنورد

۲۹تیر
جزئیات تکان دهنده از شکنجه آرمان کوچولو

جزئیات تکان دهنده از شکنجه آرمان کوچولو

شکنجه آرمان کودک ۵ ماهه خبری بود بسیار تکان دهنده که با تلاش کادر درمانی پزشکان متخصص بیمارستان این کودک از مرگ نجات یافت.