بهزستی شهرستان دماوند

۰۸آذر
عفاف و حجاب زن و مرد نمی‌شناسد

عفاف و حجاب زن و مرد نمی‌شناسد

استاد بسیج جامعه زنان شهرستان دماوند گفت: عفاف و حجاب، زن و مرد نمی‌شناسد و مربوط به همه مردان و زنان، چه مجرد و چه متأهل است.