بهزاد فرهانی

۱۶اسفند
تجربه کارگردانی بهزاد فرهانی بعد ۴۰سال

تجربه کارگردانی بهزاد فرهانی بعد ۴۰سال

بهزاد فراهانی کارگردان تئاتر قصد دارد در سال ۹۷ و بعد از ۴۰ سال، اولین کارگردانی سینمایی خود را تجربه کند.