بهزاد حمدیه

۱۳شهریور
عطر معنوی اسلام، روح جهانی بی‌روح

عطر معنوی اسلام، روح جهانی بی‌روح

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با طلاب، نکات پربها و راهگشایی فرمودند. یکی از آن نکات، درباره فرصتی بود که امروزه نصیب دستگاه تبلیغی اسلام شده است ناشی از خلأ فکری در جهان و ذائقه حقیقت طلب جهانیان.