بهروز وثوق

۲۴مرداد
واکنش شهاب حسینی به جدایش از شکرستان

واکنش شهاب حسینی به جدایش از شکرستان

شهاب حسینی با جدایی‌اش از «شکرستان» به دلیل همکاری با بهروز وثوقی را تکذیب و تاکید کرد که علت قطع همکاری تنها برنامه کاری فشرده او بوده است.