بهروز رضایی

۱۲مهر
ورود بالگرد به ناوگان آتش نشانی تهران در فاز بررسی و رایزنی

ورود بالگرد به ناوگان آتش نشانی تهران در فاز بررسی و رایزنی

معاونت فنی و توسعه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: در حال بررسی و رایزنی در خصوص افزودن بالگرد به سازمان آتش نشانی تهران هستیم.