بهره گیری از ظرفیت اجتماعی مساجد از طریق دیدارهای مردمی

۰۶اردیبهشت
بهره گیری از ظرفیت اجتماعی مساجد از طریق دیدارهای مردمی

بهره گیری از ظرفیت اجتماعی مساجد از طریق دیدارهای مردمی

شهردار منطقه ۲۰ از افزایش برنامه حضور سرزده خود در مساجد، و برقراری تعامل بیش از پیش با نمازگزاران این منطقه خبرداد.

۰۹اسفند
آیا انسان حق هرگونه استفاده از بدن خود را دارد/ حد و مرز شرعی مالکیت انسان بر بدن خویش

آیا انسان حق هرگونه استفاده از بدن خود را دارد/ حد و مرز شرعی مالکیت انسان بر بدن خویش

یکی از مدرسان عالی حوزه درباره نسبت انسان و اعضای بدنش گفت: در اسلام «حق‌تکلیف» مطرح است یعنی نمی توانیم بگوییم که انسان فقط حق دارد و یا فقط تکلیف دارد و انسان موجود «حق‌دار مکلف» است یا مکلف صاحب حق است. اصل اولی تسلط انسان بر شئون خودش است که می شود «حق»؛ اما آنچه که شارع تحدید کرده است، می شود «تکلیف».