بهره کشی پوپولیستی از طبقه متوسط جدید

۲۳تیر
بهره کشی پوپولیستی از طبقه متوسط جدید

بهره کشی پوپولیستی از طبقه متوسط جدید

دیگر شاید فرصتی بی بازگشت برای اصولگرایان باشد که نتایج آن در صورتی قابل ارزیابی است که آیا این جناح سیاسی اهمیّت طبقه یاد شده را در تعیین سرنوشت سیاسی در می یابد یا خیر؟

۲۹شهریور
جای خالی عکس شهید بر کمد اتاق

جای خالی عکس شهید بر کمد اتاق

پایگاه خبری تحلیلی آفتاب ری : خوب که دقت کردم یک جای خالی روی در کمدش بود، گفتم: محمد عکس یکی از شهدا رو بزن اینجا، این جای خالی قشنگ نیست. گفت آنجا، جای عکس خودم است. ارتفاعات جاسوسان در سردشت دیگر برای صابرین جای شناخته شده ای است. جایی که تعداد زیادی از رزمندگان مظلوم […]