بهره برداری از مجتمع آبرسانی شهید تهرانی

۲۳بهمن
تخصیص ۳۰۰میلیون دلار برای ادامه خدمات آب شهری در سال۹۷ نیاز است 

تخصیص ۳۰۰میلیون دلار برای ادامه خدمات آب شهری در سال۹۷ نیاز است 

قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: تخصیص ۳۰۰میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آب شهری در سال ۹۷ به ارائه خدمات آبرسانی کمک بزرگی می‎کند.