بهره بردادری

۳۱مرداد
کتابخانه مرکزی شهرصالحیه در هفته دولت به بهره برداری می رسد

کتابخانه مرکزی شهرصالحیه در هفته دولت به بهره برداری می رسد

شهردار شهرصالحیه گفت: در جهت اعتلای فرهنگ کتابخوانی، کتابخانه مرکزی شهرصالحیه در هفته دولت سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.