بهره‌مندی روستاها

۱۶تیر
پیمایش ملی برای بهره‌مندی روستاها از شبکه ملی انجام می‌شود
با اعلام فراخوان همکاری؛

پیمایش ملی برای بهره‌مندی روستاها از شبکه ملی انجام می‌شود

پیمایش ملی در زمینه آمایش روستاهای کشور برای بهره­ مندی حداکثری از شبکه ملی اطلاعات به فراخوان گذاشته شد.