بهره‌برداری فاز سوم

۱۲مهر
تولید روزانه بنزین ایران چقدر است؟

تولید روزانه بنزین ایران چقدر است؟

ایران که در سال‌های پیش واردکننده بنزین بوده، اکنون به صادرکننده فعال این فرآورده استراتژیک نفتی در منطقه و جهان تبدیل شده است.