بهره‌برداری اقتصادی

۰۶خرداد
بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی حمایت می‌شود
توسط ستاد توسعه زیست‌فناوری؛

بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی حمایت می‌شود

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری در تلاش است تا با کمک زیست‌بوم فناوری و نوآوری، ذخایر ژنتیکی کشور را به عنوان سرمایه‌های عمومی حفظ و مورد بهره‌برداری اقتصادی قرار دهد.