بهرمند

۲۱اسفند
قبل از خرید شیرینی عید این مطلب را بخوانید

قبل از خرید شیرینی عید این مطلب را بخوانید

رئیس اتحادیه قنادان کشور گفت: هم‌وطنان سعی کنند از قنادی‌های معتبر و دارای پروانه کسب خریداری کنند چرا که ممکن است بعد از خرید از مراکز غیر معتبر و موقت دیگر راهی برای شکایت وجود ندارد و پیدا کردن آن‌ها به منظور پیگیری بسیار مشکل باشد.