بهرام چوبین

۱۹مرداد
بهرام چوبین مالک واقعی تپه جوقین

بهرام چوبین مالک واقعی تپه جوقین

مالکان تپه‌ی « جوقین » در شهریار با صدور حکم دادگاه، هیچ خسارتی از سازمان میراث فرهنگی نخواهند گرفت.