بهرام پارسایی

۱۸تیر
مردم از دولت توقع کار دارند / آقای روحانی! تیمت را محکم ببند

مردم از دولت توقع کار دارند / آقای روحانی! تیمت را محکم ببند

نماینده مردم شیراز در صحن مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: مردم از شما توقع کار دارند. آقای روحانی! ، تیمت را محکم ببند.