بهرام شهریاری

۳۰شهریور
بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان نیست
عضو سابق هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران:

بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان نیست

عضو سابق هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: در شرایط کنونی میزان مطالبات قطعه‌سازان از 2 خودروساز بزرگ کشور کمتر از 50 هزار میلیارد تومان نیست.