بهرام-رادان-شهاب-حسینی-۱۴-سال-پیش- تهرانیوز

۱۱آذر
بهرام رادان و شهاب حسینی ۱۴ سال پیش

بهرام رادان و شهاب حسینی ۱۴ سال پیش

بهرام رادان، عکسی از صحنه فیلم «شمعی در باد» را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.