بهرام امیرحیدری

۲۰فروردین
سیدحسین مرعشی به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شد

سیدحسین مرعشی به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شد

در پی ضرب و شتم جانباز و پیشکسوت دفاع مقدس بهرام امیرحیدری، سیدحسین مرعشی به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شد.