بهرام ارض اقدس

۰۷خرداد
ادای احترام مسئول دولتی به قبر محمدرضا شاه! + عکس

ادای احترام مسئول دولتی به قبر محمدرضا شاه! + عکس

تصویر ادای احترام محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور به قبر محمدرضا پهلوی.