بهرامی

۱۴بهمن
استقبال پر شور دانش آموزان از اردوهای راهیان نور

استقبال پر شور دانش آموزان از اردوهای راهیان نور

نخستین اعزام دانش آموزان پسر علاقه مند به اردوهای راهیان نور با استقبال پرشور از اول بهمن آغاز شد و پانزدهم بهمن هم به پایان رسید.