بهداشت محیط

۱۲فروردین
پلمب ۴۹ واحد صنفی متخلف در پیشوا

پلمب ۴۹ واحد صنفی متخلف در پیشوا

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا از پلمب ۴۹ واحد صنفی متخلف این شهرستان خبر داد.

۲۱فروردین
اقدامات جهادی شبکه بهداشت بهارستان در طرح بسیج سلامت نوروزی

اقدامات جهادی شبکه بهداشت بهارستان در طرح بسیج سلامت نوروزی

رئیس شبکه بهداشت و درمان بهارستان گفت: کارنامه واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در طرح بسیج سلامت نوروزی قابل قبول بود.

۱۱بهمن
یک واحد نانوایی فیروزکوه پلمپ شد!

یک واحد نانوایی فیروزکوه پلمپ شد!

روز گذشته یک واحد نانوایی در شهرستان فیروزکوه به دلیل عدم رفع نواقص بهداشتی در زمان مقرر توسط مهندسین بهداشت محیط پلمپ گردید.

۰۷آبان
پلمپ یک واحد نانوائی در شهرستان فیروزکوه به دلیل عدم رفع نواقص بهداشت محیط

پلمپ یک واحد نانوائی در شهرستان فیروزکوه به دلیل عدم رفع نواقص بهداشت محیط

پنجمین نانوائی در شهرستان فیروزکوه به دلیل عدم رفع نواقص بهداشت محیط و تخلفات بهداشتی پلمپ شد.