بهداشت شهرستان ری

۲۵آبان
برگزاری همایش روزجهانی دیابت و تغذیه سالم در باقرشهر

برگزاری همایش روزجهانی دیابت و تغذیه سالم در باقرشهر

همزمان با روز جهانی دیابت، جشنواره تغذیه سالم و روز جهانی دیابت با حضور جمعی از مسئولان شهرستان ری و بخش کهریزک در فرهنگسرای عطر نرگس باقرشهر برگزار شد.