بهداشت زیر بغل

۰۷اردیبهشت
۵ مشکل بهداشت زیر بغل را بدانید

۵ مشکل بهداشت زیر بغل را بدانید

آخرین باری که به زیربغل خود توجه کردید، چه زمانی بود؟ همه می‌دانیم این قسمت از بدن شاید آخرین قسمتی باشد که مورد توجه قرار می‌گیرد، اما نادیده گرفتن آن ممکن است منجر به حساسیت، موهای برگشته به داخل و سایر مشکلات شود.