بهداشت زناشویی

۲۵دی
اجرای گسترده طرح کارگاه های آموزشی “بهشت” ویژه زوج های جوان

اجرای گسترده طرح کارگاه های آموزشی “بهشت” ویژه زوج های جوان

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران گفت: کارگاه های آموزشی طرح بهشت با موضوعات نشاط و صمیمیت پس از ازدواج، شخصیت شناسی هیجان و تعهد، مهارت های گفتگو، بهداشت زناشویی، برگزار می شود و با توجه به استقبال این طرح در مناطق ۱۷ و ۲ شهر تهران، اجرای گسترده این طرح را در سطح شهر تهران را در دست برنامه ریزی داریم.