بهداشت روان

۲۹آبان
ضرورت آموزش بهداشت روان در محل کار

ضرورت آموزش بهداشت روان در محل کار

مدیران نه تنها در مورد عملکرد شغلی بلکه در مورد سلامتی و ایمنی کارمندان خود نیز مسوولیت دارند.

۲۶خرداد
کنفرانس بحران اعتیاد در شهرری برگزار شد

کنفرانس بحران اعتیاد در شهرری برگزار شد

این کنفرانس با موضوع بحران اعتیاد و حضور کارشناسان بهداشت روان در مراکز و پایگاه های بهداشتی زیر مجموعه برگزار شد.