بهداشت رستورانهای حومه تهران

۱۱فروردین
مرگ خاموش در رستوران‌های حومه تهران ادامه دارد/از خلاء قانونی تا عدم آگاهی مردم

مرگ خاموش در رستوران‌های حومه تهران ادامه دارد/از خلاء قانونی تا عدم آگاهی مردم

رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران روز گذشته پس از حضور گشت مشترک در رستوران های کن از ادامه تخلفات بهداشتی در رستوران ها ادامه داد و گفت: مرگ خاموش در حومه تهران ادامه دارد.