بهداشت جسمی و روانی

۱۴اسفند
تاکید آموزه‌های دینی به اهمیت بهداشت جسمی و روانی

تاکید آموزه‌های دینی به اهمیت بهداشت جسمی و روانی

برخورداری از بهداشت و سلامتی یکی از حقوق فردی و اجتماعی است و در دین مبین اسلام تاکیدات بسیار بر رعایت آن شده است.