بهداشت بانوان

۲۲مهر
شعار محوری هفته سلامت زنان چیست ؟ / تاکنون برای بهداشت بانوان چه کردیم ؟

شعار محوری هفته سلامت زنان چیست ؟ / تاکنون برای بهداشت بانوان چه کردیم ؟

به مناسبت هفته سلامت زنان جلسه هماهنگی این هفته در فرمانداری شهرستان فیروزکوه برگزار شد.